Hakkımızda

Hakkımızda

Kutlu Mimarlık

Kutlu Mimarlık, dünyanın hızla değişmekte olan sahnesinde çağdaş hayatın ihtiyaçlarını karşılayabilecek mekansal çözümler üretmeyi amaçlar. "İyi" tasarımı, analitik ve çok boyutlu birç algının mümkün kıldığı düşüncesi ile her projeyi kendine özgü veriler ile değerlendirir. İşlevsel ve akılcı bir yaklaşımı esas alarak, farklı ölçeklerin bütünü ile parçalarının ortak ve özgün bir tasarım dilinde birleşmesini sağlar. Nitelikli bir üretimin, sürecin devamlılığı kadar işverenle etkileşimli bir diyalog olduğuna inanır. Bu yaklaşımı, kullanıcıya kaliteli bir mekan deneyimi sağlamanın en önemli aracı olarak benimser. Enerjisi ile mimarlık ortamına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Kutlu Mimarlık, konsept tasarımdan proje yönetimine kadar tasarlama eyleminin birçok katmanını sizin için gerçeğe dönüştürür. Ağırlıklı olarak çalışma ve yaşam mekanları üzerinde uzmanlaşan Kutlu Mimarlık, kentsel projelerden obje tasarımına kadar geniş bir alanda faaliyet gösterir. Kullandığı malzeme ve teknolojiler sayesinde, mevcut ya da oluşabilecek problemleri doğru çözümler ile aşmayı hedefler. Bu süreçte kompleks programlara, oluşturduğu profesyonel birlikteliklerle yanıt verir.